Wieże z kamienia

Wie e z kamienia Powie o jednym z najbardziej tajemniczych i najtragiczniejszych miejsc na ziemi kaukaskiej krainie Czeczenii o jej mieszka cach i wojnie toczonej przez garstk desperat w przeciwko wielokrotnie liczni

 • Title: Wieże z kamienia
 • Author: Wojciech Jagielski
 • ISBN: 9788374140249
 • Page: 373
 • Format: Paperback
 • Powie o jednym z najbardziej tajemniczych i najtragiczniejszych miejsc na ziemi kaukaskiej krainie Czeczenii, o jej mieszka cach i wojnie toczonej przez garstk desperat w przeciwko wielokrotnie liczniejszej armii To tak e opowie o wybra cach wojny, kt rzy wszystko jej zawdzi czaj i kt rzy inaczej nie potrafiliby y , takich jak As an Maschadow i Szamil Basajew, orPowie o jednym z najbardziej tajemniczych i najtragiczniejszych miejsc na ziemi kaukaskiej krainie Czeczenii, o jej mieszka cach i wojnie toczonej przez garstk desperat w przeciwko wielokrotnie liczniejszej armii To tak e opowie o wybra cach wojny, kt rzy wszystko jej zawdzi czaj i kt rzy inaczej nie potrafiliby y , takich jak As an Maschadow i Szamil Basajew, oraz o ofiarach, tych dla kt rych nie jest ona zrz dzeniem losu, ale najgorszym przekle stwem Bohaterami Wie z kamienia s te mieszka cy jednego z czecze skich au w, kt rych utarte od wiek w koleje ycia wojna wywr ci a do g ry nogami Ich domy i mieszkania staj si obronnymi basztami, wie ami z kamienia Tylko wewn trz mog si czu bezpiecznie, tylko w nich mog pr bowa przetrwa Wie e z kamienia to tak e opowie o nieprzekraczalnych granicach i u udzie wolno ci, jak z amanie tych granic zdaje si obiecywa.

  • Best Read [Wojciech Jagielski] ✓ Wieże z kamienia || [Poetry Book] PDF É
   373 Wojciech Jagielski
  • thumbnail Title: Best Read [Wojciech Jagielski] ✓ Wieże z kamienia || [Poetry Book] PDF É
   Posted by:Wojciech Jagielski
   Published :2020-01-07T18:06:53+00:00


  About “Wojciech Jagielski

  • Wojciech Jagielski

   Gazeta Wyborcza journalist, he specializes in problemes of Africa and Middle Asia and Caucas Witness of the most important political events in whole word in end of one century and begging of another, constant witness of events in Aphaganist since spring of 1992 Author of a book Dobre miejsce do umierania 1994 A good place to die , effect of few years of journeys to Caucas in time of fall of Soviet Empire and crating new independent countries Published in 2002 Modlitwa o deszcz about Afganistan was nominated for NIKE Award 2003 It got J zef Tischner Award, Readers Award in Podporiusz 2003 and Amber Butterfly in Arkady Fiedler Competition Wojciech Jagielski got also Dariusz Fikus Award for 2002.  650 thoughts on “Wieże z kamienia

  • This book begs for patient readers and plenty of spare time. True, I have much of the latter at the moment, but lately I'm not focused enough on my reading to appreciate such a complex and in-depth narration of the Chechen wars. The point is that Wojciech Jagielski turned out to be very demanding with his readers here. You cannot simply leaf through 'Towers of Stone' casually with your pencil underlining selected passages as if you're reading your average good Polish reportage. Unlike most of th [...]


  • Good for understanding who's who in the Chechnya conflict but there's not much action. Which is, in a way, interesting. Not everyone here is a terrorist, most are average people who just try to somehow cope with their lives under very difficult circumstances. Most of the book is about sitting and waiting - for the war to start, for the war to end, for the partizans to come, for the partizans to leave, for a politician to make a statement, for the seasons to change. The villagers don't have much [...]


  • Książka zbudowana na dychotomii czeczeńskich przywódców. Basajew, jako nieobliczalny szaleniec, jest przeciwieństwem rozsądnego i wierzącego w pokojowe rozwiązanie Maschadowa. Summa summarum obaj i tak walczą po jasnej stronie mocy, a Rosja jest pokazana (zapewnie słusznie) jako okrutny okupant. Nawet, gdy Jagielski przytacza fakty o znanych nam z wiadomości aktach terrorystycznych, ukazuje ich drugie dno i nakierowuje czytelnika, by wyciągnął odpowiednie wnioski o tym kto tak nap [...]


  • The book meanders a bit, but that doesn't matter much for the uninitiated. This is great for explaining several key players in the Chechen wars, and touches on some of the events in between. Heartbreaking in many ways because once you go to war in/with Russia, everybody who sticks around long enough pretty much ends up dead.


  • Wojciech Jagielski is a journalist specialised in Caucasian relations especially Chechnya. Mowing story about life in Chechnya - a group of independent and proud warriors, relations the leader Shamil Basaev and Aslan Maschadov and how common people see them both. Jagielski used a style similiar to Kapuściński - personal tales are important, not great politics.


  • Wojciech Jagielski is a journalist specialised in Caucasian relations especially Chechnya. Mowing story about life in Chechnya - a group of independent and proud warriors, relations the leader Shamil Basaev and Aslan Maschadov and how common people see them both. Jagielski used a style similiar to Kapuściński - personal tales are important, not great politics.  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *